Home stage_info_grade

stage_info_grade

Stage de préparation au passage de grade 1er 2e 3e 4e DAN

Programme

etude des 6 UV

  • KION
  • KION IPON KUMITE
  • KATA
  • BUNKAI
  • JYU IPPON KUMITE
  • JYU KUMITE